Opening Ceremoney | Yen Nha Na

Công ty TNHH Yến Nhà Na được thành lập bằng tất cả sự tâm huyết của hai chị em Kim Loan và Kim Ngân. Hai chị em là người con đến từ miền Tây sông nước, vùng đất này đã đưa hai chị em đến với nghề yến sào.

Media: JustEvent Productions.

Copyright © 2024 JustEvent Production | All rights reserved
——————–