Dự án quay phim giới thiệu công ty BCA Solution của quaysukien.vn. Video ngắn gọn súc tích, giới thiệu công ty và các thành viên trong team.