Hoạt động team building của tập đoàn bất động sản Đại Việt. Thực hiện chụp và quay phim bởi quaysukien.vn